China Truck Forums
Home :: Forums :: Manufacturers :: Articles :: About Us :: Vendors :: Analysis Reports :: Advertise

Chinese Trucks

There are many Trucks manufactured in China. Many already export to various nations in Asia, Africa, Europe and North America. Here is a list of many of them:

- Beijing (BAW)
- Changzhou Chanjiang
- Chengdu Wangpai (CDW)
- Chongqing-Chang'an
- Chongqing-Hongyan
- Chongqing Tiema
- Chuanlu
- CNHTC (China National Heavy Duty Truck Co.) big player
- Dongfeng-Nanchong
- Dongfeng-Nissan-Diesel (DND)
- Dongfeng-Xinjiang one of the big manufacturers
- FAW big player
- Foton succesfull in light trucks
- Guangzhou Yangcheng
- Guihua
- Hebei-Changzheng
- Huachuan
- Huizhong Shanghuan (SHAC)
- Jiangling (JMC) light trucks
- Jinhua Young MAN
- Juli
- Lifan
- Nanjing-Chunlan
- North-Benz big manufacturer in Inner Mongolia
- Sansung
- Shaanxi Automobile Group big one
- Shangdong-KAMA
- Shandong Shifeng
- Shuangli
- Wuzheng
- Yantai
- Yuejin (Nanjing)
- Zibo
- Ziyang Nanjun (NJP)Gallery of Various Chinese Manufactured Trucks

      chinese truck             china manufactured truck            asian trucks

      china trucks             china-made truck             chinese trucks
Source: CheryGlobal.com

 

 

 

 

 

Copyright © 2007 www.chinacarforums.com