China Car Forums banner
1 - 3 of 3 Posts

·
Registered
Joined
·
972 Posts
Dwa lata po wpadce w teście zderzeniowym terenowego Landwinda, jego następca - model X-Pedition - otrzymał europejską homologację wymaganą przy masowej sprzedaży na Starym Kontynencie. Drugim modelem który trafi do oficjalnej sieci sprzedaży będzie minivan Fashion. Obydwa modele pojawią się w Wielkiej Brytanii w maju przyszłego roku. Według zapewnień importera, pojazdy spałniają normę czystości Euro 4 i zdobędą 3 gwiazdki w testach EuroNCAP.I will try to translate, 2 years after fiasko at crash test landwind was tested again in british institute of euroncap. The car get 3 stars now,and have euro 4 engine. Also tested was new model od landiwnd expetition...that means x6..not x3 which you can see on pictures up
 
1 - 3 of 3 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top